A fogyasztók elállási joga

(Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki túlnyomórészt a kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységén kívül eső célból köt jogügyletet).

Lemondási feltételek

Elállási jog

Ön jogosult 30 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

A lemondási határidő a dátumtól számított 30 nap,

  • amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, birtokba vette vagy átvette az árut, feltéve, hogy Ön egy vagy több árut rendelt egyetlen megrendelés részeként, és ezeket egységesen szállítják vagy fogják szállítani, vagy
  • amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette az utolsó árut, feltéve, hogy Ön több árut rendelt egy rendelés részeként, és ezeket külön-külön szállítják, vagy
  • amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette az utolsó részszállítmányt vagy az utolsó darabot, ha Ön olyan árut rendelt, amelyet több részszállítmányban vagy darabban szállítanak, vagy
  • amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette az első árut, feltéve, hogy Ön szerződést kötött az áruk meghatározott időn belüli rendszeres szállítására.

Az elállási jog gyakorlásához tájékoztatnia kell minket (Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Deutschland, Telefonnummer: 02293/907999, E-Mail-Adresse: info@holz-jaeger.com) arról, hogy a szerződéstől el kíván állni, egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton küldött levélben, e-mailben). Használhatja a mellékelt lemondási formanyomtatvány mintáját, de ez nem kötelező. A https://werkzeug-garten.de/widerrufsbelehrung/ weboldalunkon elektronikusan is kitöltheti és elküldheti a mintatörlési űrlapot vagy más egyértelmű nyilatkozatot. Ha Ön él ezzel a lehetőséggel, késedelem nélkül (pl. e-mailben) visszaigazolást küldünk Önnek a lemondás kézhezvételéről.

A lemondási határidő betartásához elegendő, ha Ön a lemondási határidő lejárta előtt elküldi a lemondási jogának gyakorlásáról szóló értesítést.

A törlés következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 30 napon belül, amikor értesültünk az Ön elállási döntéséről, visszafizetjük Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az Ön általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket). A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtunk meg; a visszafizetésért semmilyen esetben sem számítunk fel semmilyen díjat.

A visszatérítést megtagadhatjuk mindaddig, amíg az árut vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Az árut haladéktalanul, de legkésőbb attól a naptól számított 30 napon belül, amikor Ön tájékoztat minket a szerződés felmondásáról, vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk. A határidő akkor teljesül, ha az árut a 30 napos határidő lejárta előtt elküldi.

Mi álljuk az áruk visszaküldésének költségeit, ha Ön az általunk biztosított visszaküldési űrlapot használja, és az árut Németországon belül küldi vissza hozzánk.

Ha az árut nem Németországból küldi vissza hozzánk, a visszaküldés költségeit Önnek kell viselnie. Az áruk visszaküldésének költségei igen változóak, és attól függnek, hogy melyik országból küldi vissza az árut, valamint a csomag méretétől és súlyától. Az Ön országából történő visszaszállítás költségeit például a GLS logisztikai szolgáltató alábbi linkjén keresztül ismerheti meg: https://gls-group.eu/

Hibás vagy hibás szállítás esetén mindig biztosítunk GLS visszaküldési címkét.

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru állapotának, tulajdonságainak és működőképességének ellenőrzéséhez.

Minta lemondási űrlap

(Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot).

– A

Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Németország, telefonszám: 02293/907999, e-mail cím: info@holz-jaeger.com.

– Ezennel felmondom/lemondjuk (*) az általam/önmagunk (*) által az alábbi áruk (*) megvásárlására/az alábbi szolgáltatás (*) nyújtására kötött szerződést.

– Megrendeltem (*)/megkaptam (*)

– A fogyasztó(k) neve

– A fogyasztó(k) címe

– A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú értesítés esetén)

– dátum

___________
(*) A megfelelőt törölni kell.