Általános Szerződési Feltételek

§ 1 Érvényesség, fogalommeghatározások

(1) A Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Németország (a továbbiakban: “mi” vagy “Werkzeug-Garten”) a http://werkzeug-garten.de weboldalon árucikkek online áruházát üzemelteti. Az alábbi általános szerződési feltételek a megrendelés időpontjában érvényes változatban érvényesek a köztünk és ügyfeleink (a továbbiakban: “ügyfél” vagy “Ön”) közötti valamennyi szolgáltatásra, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtunk meg.

(2) “Fogyasztó” a jelen feltételek értelmében minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely nem elsősorban kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének tulajdonítható. “Vállalkozó”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, amely kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során, jogügylet megkötésekor jár el, a jogképes társaság pedig olyan társaság, amely képes jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni.

2. § A szerződések megkötése, a szerződés szövegének tárolása

(1) Az alábbi szerződéskötésre vonatkozó rendelkezések a http://werkzeug-garten.de webáruházunkon keresztül leadott megrendelésekre vonatkoznak.

(2) Az internetes termékbemutatóink nem kötelező érvényűek, és nem minősülnek kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatnak.

(3) Az online áruházunkban leadott megrendelés beérkezésekor a következő szabályok érvényesek: A megrendelő az online áruházunkban megadott megrendelési eljárás sikeres elvégzésével kötelező érvényű szerződéses ajánlatot tesz. A megrendelés a következő lépésekben történik:

  1. A kívánt áruk kiválasztása,
  2. Adja hozzá a termékeket a megfelelő gombra kattintva (pl. “Kosárba helyezés”, “Bevásárlótáskába helyezés” vagy hasonló),
  3. Ellenőrizze a részleteket a kosárban,
  4. A megfelelő gombra (pl. “Tovább a pénztárhoz”, “Tovább a fizetéshez”, “A rendelés áttekintéséhez” vagy hasonló) kattintva hívja elő a rendelés áttekintését,
  5. A cím és az elérhetőségek megadása/ellenőrzése, a fizetési mód kiválasztása, az általános szerződési feltételek és a lemondási feltételek megerősítése,
  6. Ha az áru megállapodott minősége eltér a szokásos minőségtől és felhasználási feltételektől, a negatív minőségi megállapodás megerősítése,
  7. Fejezze be a megrendelést a “Vásárlás” gombra kattintva. Ez az Ön kötelező érvényű megrendelését jelenti.
  8. A szerződés akkor jön létre, amikor Ön három munkanapon belül visszaigazolást kap tőlünk a megrendeléséről a megadott e-mail címre.

(4) Ha a szerződés megkötésére sor kerül, a szerződés a Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Németország, székhelye: Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt).

(5) A megrendelés előtt a szerződés adatai kinyomtathatók vagy elektronikusan elmenthetők a böngésző nyomtatási funkciójának használatával. A megrendelés feldolgozása és a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi információ, különösen a megrendelés adatai, az általános szerződési feltételek és az elállási feltételek, valamint a lemondási feltételek továbbítása a megrendelés leadását követően e-mailben történik, részben automatikusan. A szerződés megkötése után nem mentjük el a szerződés szövegét.

(6) A beviteli hibák a szokásos billentyűzet-, egér- és böngészőfunkciókkal (pl. a böngésző “vissza gombjával”) javíthatók. Ezek a hibák a rendelési folyamat idő előtti megszakításával, a böngészőablak bezárásával és a folyamat megismétlésével is korrigálhatók.

(7) A megrendelés feldolgozása és a szerződés megkötésével kapcsolatban szükséges valamennyi információ továbbítása részben automatizáltan, e-mailben történik. Ezért Önnek biztosítania kell, hogy az Ön által megadott e-mail cím helyes legyen, hogy az e-mailek fogadása technikailag biztosított legyen, és különösen, hogy azt ne akadályozzák meg SPAM-szűrők.

§ A szerződés tárgya és a termékek lényeges jellemzői

(1) A szerződés tárgya az online áruházunk:

  1. Az áruk eladása. A konkrét árukínálatot a termékoldalainkon találja.

(2) Az áru lényeges jellemzői a termékleírásban találhatók. Ha az áru megállapodott minősége eltér a szokásos minőségtől és használati feltételektől, ezt kifejezetten jelezni kell a termékleírásban (negatív minőségi megállapodás). Amennyiben a vevő kifejezett hozzájárulását adta a negatív minőségi eltéréshez, ez határozza meg a szerződés tárgyát.

§ 4 Árak, szállítási költségek és szállítás

(1) A vonatkozó ajánlatokban feltüntetett árak, valamint a szállítási költségek teljes árak, és tartalmazzák az összes árösszetevőt, beleértve az összes alkalmazandó adót.

(2) A vonatkozó vételárat a termék leszállítása előtt kell kifizetni (előlegfizetés), kivéve, ha kifejezetten nem ajánljuk fel az elővásárlást. Az Ön számára elérhető fizetési módok az online áruházban vagy az adott ajánlatban a megfelelő feliratú gomb alatt láthatók. Ha az egyes fizetési módoknál másként nem szerepel, a fizetési kérelmek azonnal esedékesek.

(3) A feltüntetett árakon felül a termékek szállításáért szállítási költségek is felmerülhetnek, kivéve, ha az adott termék szállítási költségmentesnek van feltüntetve. A szállítási költségekről az ajánlatokban, a kosárrendszerben és a rendelés áttekintésében ismét egyértelműen tájékoztatjuk Önt.

(4) Hacsak a termékleírásban nincs egyértelműen másként feltüntetve, minden kínált termék azonnal szállításra kész (szállítási idő: [ Helyezze el a default_delivery_time_text értékét ] a fizetés beérkezése után).

(5) A következő szállítási területi korlátozások érvényesek: A szállítás a következő országokba történik: Belgium, Németország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Írország, Olaszország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Monaco, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Magyarország, Ausztria.

5. § Visszatartási jog, tulajdonjog-fenntartás

(1) Ön csak annyiban gyakorolhat visszatartási jogot, amennyiben az ugyanazon szerződéses jogviszonyból eredő követelésekre vonatkozik.

(2) Az áru a vételár teljes kifizetéséig a mi tulajdonunkban marad.

§ 6 Elállási jog

Fogyasztóként Önnek elállási joga van. Ez a lemondási szabályzatunkon alapul.

§ 7 A szerződés nyelve

A szerződés nyelve kizárólag német.

§ 8 Felelősség

(1) Az alábbi kivételektől eltekintve a szerződéses kötelezettségszegésekért és a jogosulatlan cselekményekért való felelősségünk a szándékosságra vagy a súlyos gondatlanságra korlátozódik.

(2) Korlátozás nélkül felelünk könnyű gondatlanság esetén az élet, a testi épség vagy az egészség sérülése esetén, vagy lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén. Ha könnyű gondatlanságból eredő teljesítési késedelembe esünk, ha a teljesítés lehetetlenné vált, vagy ha lényeges szerződéses kötelezettségünket megszegtük, az ebből eredő vagyoni és pénzügyi károkért való felelősségünk a szerződésre jellemző, előre látható kárra korlátozódik. A lényeges szerződéses kötelezettség olyan kötelezettség, amelynek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítéséhez, amelynek megszegése veszélyezteti a szerződés céljának elérését, és amelynek teljesítésére Ön rendszeresen számíthat. Ez különösen a 3. §-ban leírt intézkedési és a szerződésben foglalt szolgáltatási kötelezettségünket foglalja magában.

§ 9 Garancia

(1) A jótállásra a jogszabályi rendelkezések az irányadók.

(2) Fogyasztóként arra kérjük Önt, hogy a szerződés teljesítését követően azonnal ellenőrizze a terméket/digitális árut vagy a nyújtott szolgáltatást a teljesség, a nyilvánvaló hibák és a szállítási sérülések tekintetében, és az esetleges panaszokat a lehető leghamarabb jelezze nekünk és a fuvarozónak. Ha ezt elmulasztja, az természetesen nem befolyásolja a törvényes jótállási igényeit.

§ 10 Záró rendelkezések/vitarendezés

(1) A német jog alkalmazandó. Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga által biztosított védelem nem szűnik meg (a kedvezőség elve).

(2) Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései kifejezetten nem alkalmazandók.

(3) Ha az ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, az ügyfél és a szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvitában a szolgáltató székhelye az illetékes bíróság.

(4) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.